RAPS

Bestøvning af raps

Siden 2011 har vi også bestøvet raps for større gårde og godser ofte marker over 25 ha. Mange er først skeptiske, men når de først har prøvet er de fleste klart positive overfor bi bestøvningen. Her lejes ikke til en fuld bestøvning, men det ses som en form for forsikring, kunderne bruger kun ½ til 1 bistade pr. ha. – det gør at de får, det maximale ud af bierne.

Forsøg viser at bierne kan gavne med 5-20% med bare et merudbytte på 500 kg. Det en er god forretning samt at der holdes et stabilt højt udbytte.