FRUGTPLANTAGE

Frugt og bær

Vi har I mange år bestøvet sur kirsebær, solbær og jordbær. I 2007 bad Danfrugt om hjælp til bestøvning og i 2015 overtog vi hele bestøvningen af Danfrugt i samarbejde med min kollega Henrik Kjelkvist.

Til søde kirsebær bruges der ofte op til 10 stader pr. ha. da blomstringstiden er meget kort.

Skema over bestøvningsforhold

 

Kultur Hovedsalig:
Selvfertil(S)
Fremmed-
bestøvet(F)
% udbytte
som kan tilskrives
honningbibestøvning
Antal
bistader
pr.ha
Æble

F

70

4
Pære

F

70

1-5
Surkirsebær

S

40

3-10
Sødkirsebær

F

40

3-10
Blomme

F

50

2
Morel

S

40

3-10
Jordbær

S

35

10-25
Solbær

S

60

2-6
Hindbær

F

45

1-4
Hvidkløver

F

90

2-4
Rødkløver

F

90

2-4
Raps

S

15-20

2-4

 

Æbler

Til pærer, blommer, æbler sættes der ofte 2 stader pr. ha. På en god dag skal man kunne høre/se bier over hele arealet.

Sur kirsebær

Til sur kirsebær og solbær bruger vi et stade pr. ha. Dette skal ses som en forsikring.