KLØVER

Hvidkløver

Hvidkløver har vi bestøvet meget længe, min morfar kørte bier ud til markerne. I dag bruger vi 2 stærke bi familier pr. ha. Enkelte kunder bestiller lidt flere, dog max. 3. Her er det meget vigtigt at bestille /reserverer når udlægget sås, det tager et år at producere en bi familie hvis man vil være ny kunde.

Rødkløver

Rødkløver bestøves godt af honningbier, de kan nemt få fat i pollen. Desværre ikke nektar/honning her sættes ofte mindre familier på, fordi de er mere villige til at hente pollen og buste familien inden vinter.