BESTØVNING AF SPRAGLEBJERG BIAVL

Husk at bestille bier i god tid!

Husk at bierne kun flyver i blomsterne når de er tjenlige dvs. når det er vådt nok, varmt nok samt  det ikke blæser for meget der hvor bierne placeres. Samtidig er der forskel på hvornår de forskellige planter afgiver pollen f.eks. kløver midt på dagen ,raps om formiddagen ,sur kirsebær imellem kl. 10-13.